Wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau odpowiedzialny za opiekę nad autentyzmem Miejsca Pamięci oraz konserwację terenu, zbiorów i archiwaliów.


Absolwent kierunków Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz Ochrona Dóbr Kultury w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Muzeum odpowiedzialny za opiekę nad autentyzmem Miejsca Pamięci oraz konserwację terenu, zbiorów i archiwaliów.

Twórca pracowni konserwatorskich w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, zarówno pod kątem przestrzeni pracy i wyposażenia, jak również zespołu dyplomowanych konserwatorów. Współautor Globalnego Planu Konserwacji dla całego Miejsca Pamięci Auschwitz.