Działalność statutowa Fundacji możliwa jest dzięki stabilnemu wsparciu rzeczowemu oferowanemu przez partnerów korporacyjnych. Głównymi darczyńcami w tym gronie są:

 

W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I SPRAW KADROWYCH - DELOITTE

 

 

W ZAKRESIE POMOCY PRAWNEJ - RYMARZ ZDORT MARUTA

 

W ZAKRESIE BANKOWOŚCI - GRUPA BNP PARIBAS

 

 

W ZAKRESIE DORADZTWA PERSONALNEGO - KORNFERRY