Księstwo Monako poinformowało Zarząd Fundacji Auschwitz-Birkenau, że w związku z koniecznością zabezpieczenia procesu konserwacji Miejsca Pamięci Auschwitz, władze kraju postanowiły o zwiększeniu swojego udziału w Kapitale Wieczystym Fundacji. Decyzja zapadła również w kontekście obchodów 75. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz, obchodzonych 27 stycznia 2020 r. Suma środków przekazanych Fundacji przez Monako wzrosła do 115 tysięcy euro. Prezes Fundacji dr Piotr M.A. Cywiński wyraził wdzięczność rządowi Księstwa Monako za niezwykle ważną decyzję.

Rząd Portugalii wyraził wdzięczność Fundacji Auschwitz-Birkenau za wysiłki zmierzające do zachowania pamięci o ofiarach KL Auschwitz. W piśmie przekazanym Fundacji władze Portugalii przypominają o odpowiedzialności wynikającej ze wspólnej historii Europy. Jednocześnie Rząd Portugalii zadecydował o podwojeniu swojego wkładu do Kapitału Wieczystego. Tym samym łączna suma portugalskiego wsparcia to 20 tysięcy euro.

6 grudnia w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau. Wzięli w nim udział m.in. była więźniarka obozu Auschwitz Janina Iwańska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, przedstawiciele państw-darczyńców Fundacji i członkowie jej Komitetu Międzynarodowego, członkowie Rady, Zarządu i Komitetu Finansowego Fundacji, a także pracownicy Fundacji Auschwitz-Birkenau, Muzeum Auschwitz oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, którego dyrektor prof. Paweł Śpiewak powitał wszystkich zebranych na rozpoczęcie spotkania.

Czytaj więcej...

Zakończyła się trwająca cztery lata konserwacja pierwszego murowanego baraku więźniarskiego na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau, która realizowana jest w ramach Globalnego Planu Konserwacji (GPK) – zaplanowanego na wiele lat programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz. GPK finansowany jest ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Czytaj więcej...