Już ponad 100 milionów złotych przekazała do Muzeum Fundacja Auschwitz-Birkenau na prace konserwatorskie służące zachowaniu autentyzmu w Miejscu Pamięci Auschwitz. Istniejąca od 2012 r. Fundacja zarządza Kapitałem Wieczystym, którego wartość przekroczyła już 175 milionów euro.

– Kiedy zaczynaliśmy tworzyć Fundację, mało kto wierzył, że to się powiedzie. Przecież nigdzie na świecie nie było przykładu jednego miejsca zabezpieczonego konserwatorsko dzięki staraniom kilkudziesięciu rządów i wielu osób prywatnych. Nie było modeli, szablonów, ścieżek do naśladowania. Tymczasem udało się stworzyć taką konstrukcję, dzięki której w chwili obecnej ponad 20 milionów złotych każdego roku jest przeznaczanych na bardzo rozległe i w pełni profesjonalne prace konserwatorskie – powiedział prezes Fundacji i dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.

– Osobiście, tylko mogę być wdzięczny, że w tylu krajach znaleźli się ludzie, urzędnicy, decydenci, a także dziennikarze, którzy uwierzyli w ogromny sens tego projektu i zdecydowali się go wesprzeć – podkreślił Piotr Cywiński.

Przekazywane od 2012 r. środki finansowe pozwoliły rozpocząć i prowadzić realizację Globalnego Planu Konserwacji - całościowego, wieloletniego programu konserwacji pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

– Od 2021 roku wydatkujemy rocznie na konserwację ok. 20 mln zł co pozwala realizować najważniejsze priorytetowe prace konserwatorskie dotyczące zarówno budynków, ruin, historycznego terenu, jak i przedmiotów pozostałych po ofiarach i sprawcach oraz dokumentów archiwalnych – powiedział Rafał Pióro, zastępca dyrektora Muzeum odpowiedzialny za konserwację.

Wśród najważniejszych zrealizowanych do tej pory zadań są m.in. konserwacja ruin komór gazowych i krematoriów – w szczególności nr III, kompleksowa konserwacja dwóch murowanych, dwóch drewnianych baraków więźniarskich, dwóch wież wartowniczych, a także konserwacja rowów wraz z przepustami na odcinku BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

– Do końca 2023 r. planujemy zakończenie prac przy czterech kolejnych budynkach murowanych oraz jednym baraku drewnianym. Poza tym w Pracowniach Konserwatorskich cały czas prowadzone są projekty konserwacji historycznych przedmiotów i dokumentów archiwalnych. Od 2016 do końca 2022 roku nasz zespół przeprowadził konserwację ponad 11 tys. obiektów, a ponad 12 tys. przedmiotów poddano digitalizacji – powiedział Rafał Pióro.

Cały czas prowadzone są także prace nad dokumentacją i wdrożeniem metodologii BIM w Muzeum.

Dyrektor Generalny Fundacji Wojciech Soczewica podkreślił, że z perspektywy czasu widać ogromny sukces projektu Fundacji, dzięki której możliwa jest realizacja tak rozległych prac konserwatorskich.

– Wszystkie działania Fundacji, gromadzenie środków, ich inwestowanie, a także finansowanie prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci, są realizowane w sposób profesjonalny, transparentny oraz - co bardzo istotne - niezwykle efektywny – powiedział.

– Dzięki temu w ciągu kolejnych pięciu lat będziemy w stanie przekazać do Muzeum kolejne 100 milionów złotych. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych – podkreślił Wojciech Soczewica.

Misją Fundacji Auschwitz-Birkenau jest m.in. zabezpieczenie i konserwacja wszystkich autentycznych pozostałości po byłym obozie Auschwitz. Jej fundatorem był Ocalały z Auschwitz prof. Władysław Bartoszewski. Dotychczas Kapitał Wieczysty Fundacji wsparło blisko 40 państw oraz prywatni filantropi. Prace konserwatorskie finansowe są z zysków z Kapitału.

Fundacja rozpoczęła również dodatkowe działania fundraisingowe dla wsparcia projektów edukacyjnych. We współpracy z firmą AppsFlyer, agencją kreatywną Diskin oraz Muzeum Fudndacja stworzyła cyfrową platformę, na której już niedługo możliwe będzie prowadzenie zdalnych wizyt z przewodnikiem. To nowatorskie wirtualne narzędzie umożliwi dostęp do Miejsca Pamięci niezależnie od barier geograficznych, czasowych oraz finansowych.