ZARZĄD

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest organem odpowiedzialnym za tworzenie strategii i za zarządzanie majątkiem Fundacji. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

RADA FUNDACJI

Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau to organ stanowiący, kontrolny i opiniujący całość prac Fundacji. Zasiadają w niej osoby działające m.in. na rzecz zachowania pamięci o niemieckich nazistowskich zbrodniach, historycy, czy dyplomaci. Część z nich jednocześnie zasiada także w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, organie opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów RP w zakresie ochrony i zagospodarowania terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Zagłady Auschwitz i innych Pomników Zagłady.

KOMITET MIĘDZYNARODOWY

Komitet Międzynarodowy Fundacji Auschwitz-Birkenau zapewnia państwom, które wsparły Fundusz Wieczysty pełny dostęp do informacji dotyczących finansów i działań Fundacji. Pełni też funkcję doradczą i opiniującą.  W skład Komitetu wchodzą osoby rekomendowane przez państwa-darczyńców.

KOMISJA FINANSOWA

Komisja Finansowa doradza Zarządowi w sprawach zarządzania majątkiem Fundacji, a także kontroluje jego działania. Głównym zadaniem Komisji jest opracowywanie założeń strategii inwestowania środków zgromadzonych na Funduszu Wieczystym. Rekomendacje Komisji zatwierdza Rada Fundacji. Członkowie Komisji Finansowej pełnią swoje funkcje honorowo.