25 października w siedzibie kancelarii Rymarz Zdort Maruta w Warszawie, odbyło się 13. posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau, na którym spotkali się przedstawiciele państw-darczyńców wspierających Kapitał Wieczysty Fundacji.

 Otwierając posiedzenie, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau Marek Zając, powiedział: – Chciałabym podziękować wszystkim członkom Komitetu za wsparcie ze strony ich krajów. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Transparentność w działaniach Fundacji jest dla nas podstawą działania. Dziękuję za dotychczasową, jak i przyszłą pomoc na rzecz zachowania Miejsca Pamięci.

– Pragnę szczególnie podziękować za wsparcie ze strony USA, które zapowiedziało wsparcie projektu wirtualnego zwiedzania online Miejsca Pamięci kwotą miliona dolarów – dodał Zając.

Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau dr Piotr Cywiński, mówił: – Prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci przebiegają dobrze. W ostatnim czasie udało się nam stworzyć w Pracowniach Konserwatorskich jedno z najnowocześniejszych laboratoriów badawczych.

Dyrektor generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau, Wojciech Soczewica, przedstawił raport z działalności Fundacji w ostatnim okresie.

– Środki na fundusz wieczysty od Republiki Federalnej Niemiec zostały już w całości przekazane. Otrzymaliśmy także kolejne wpłaty m.in. od Irlandii i Portugalii. Dzięki Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation w USA udało się zebrać od darczyńców amerykańskich ponad 100 tysięcy dolarów – powiedział.

– Udało się nam także zabezpieczyć finansowanie na projekt konserwacji bucików dziecięcych, którymi opiekuje się Muzeum – podkreślił.

– Ważnym i strategicznym projektem zarówno dla Fundacji, jak i Muzeum jest wdrożenie projektu wirtualnego zwiedzanie online Muzeum, który jest już w końcowej fazie realizacji. Powstanie projektu jest możliwe dzięki wsparciu Fundacji oraz wielu darczyńców – dodał.

Marek Zając przypomniał, iż „żadne ze środków pieniężnych zgromadzonych na Funduszu Wieczystym Fundacji nie zostały wydane na edukację. Wszystkie pieniądze, dzięki którym są realizowane projekty edukacyjne, zostały zebrane dodatkowo”.

W 2023 r. na prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Fundacja przekazała ponad 20 milionów złotych.
– Chciałbym potwierdzić ze projekty są realizowane zgodnie założeniami Globalnego Planu Konserwacji. Zakończymy w tym roku 10 projektów konserwatorskich, 6 będzie kontynuowanych, a kolejne 6 rozpoczniemy. W 2024 r. będziemy prowadzili jednocześnie 12 projektów. Ostatnie lata pokazały, jak ważne jest istnienie Funduszu, który gwarantuje finansowanie prac. Chciałbym podziękować za wsparcie w zachowaniu Miejsca Pamięci. Bez waszych krajów nie byłoby to możliwe – powiedział Rafał Pióro, zastępca dyrektora Muzeum, odpowiedzialny za konserwację.

– Oprócz widocznych prac na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau – konserwacji budynków murowanych, drewnianych baraków, a także ruin komór gazowych i krematoriów, prowadzimy także prace przy historycznych obiektach: walizkach i bucikach dziecięcych. Rozpoczęliśmy także konserwacje malowideł naściennych w blokach byłego Auschwitz I – mówiła Agnieszka Tanistra-Różanowska, kierownik Globalnego Planu Konserwacji w Muzeum

Podczas 13. posiedzenia Komitetu Międzynarodowego zaprezentowano również raport merytoryczny z prac Fundacji za 2022 r., a także roczne plany działań i plany finansowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2022 r., według niezależnego audytu przeprowadzonego przez firmę KPMG po raz kolejny nie budzi żadnych zastrzeżeń i przedstawia rzetelny i jasny obraz wydatków i przepływów pieniężnych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne we wszystkich aspektach z przepisami prawa.