10 czerwca w Warszawie oraz 18 czerwca w Oświęcimiu odbyły się 12. i 13. posiedzenia Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. 

Podczas posiedzenia w Warszawie dyrektor generalny Fundacji Wojciech Soczewica, posumował prace Fundacji w ubiegłym roku. – Działania fundacji skupiały się na pozyskaniu darczyńców z regionu bałkańskiego, a także współpracy z obecnymi darczyńcami. Był to już 7 rok, od kiedy Fundacja finansuje prace konserwatorskie w ramach Globalnego Plan Konserwacji w Miejscu Pamięci – powiedział.

Jednym z głównych tematów posiedzenia było zakończenie prac i oddanie do użytku jednego z murowanych baraków więźniarskich na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau, w którym przez ostatnie trzy lata były prowadzone prace konserwatorskie. Oficjalnie prace zostały zakończone 18 czerwca. 

Rafał Pióro, wicedyrektor Muzeum oraz wiceprezes Fundacji omówił szczegółowo prace konserwatorskie prowadzone w dwóch historycznych barakach: – Dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektu i jego autentyzmu, wejście tam będzie możliwe tylko z edukatorem Muzeum. Prace konserwatorskie w drugim z baraków powinny zostać zakończone do końca 2019 roku – powiedział. 

Kolejne obiekty znajdujące się na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau będą konserwowane sukcesywnie w ramach kolejnych etapów Globalnego Planu Konserwacji. Obecnie na terenie Miejsca Pamięci prowadzone są prace konserwatorskie ruin komory gazowej i krematorium nr III.

Na posiedzeniu mówiono także o zbliżającej się 10. rocznicy utworzenia Fundacji Auschwitz-Birkenau, a także poruszo temat inwestycji Kapitału Wieczystego Fundacji w zmieniających się realiach ekonomicznych. Obecnie Kapitał Wieczysty zarządzany przez Fundację wynosi ok. 111 mln euro.

Przewodniczący Komisji Finansowej Fundacji Józef Wancer, podkreślił, że Komisja finansowa nie zanotowała żadnych problemów, jednakże rentowność z inwestycji nie jest taka jak oczekiwane.

Dyrektor Muzeum Auschwitz i prezes zarządu Fundacji dr Piotr M. A. Cywiński mówiąc o najbliższych planach podreślił, jak ważne jest zabezpieczenie Miejsca Pamięci dla przyszłych pokoleń. – W tak bardzo zmieniających się warunkach makroekonomicznych może być trudno osiągnąć zysk z Kapitału Wieczystego, jaki był planowany w 2009. Jednakże cały czas potwierdzamy nasze początkowe założenia, iż bezpieczeństwo samego Funduszu jest ważniejsza od zysku. Być może jednym z rozwiązań będzie podniesienie wysokości Kapitału Wieczystego, analizujemy takie rozwiązanie – podkreślił.

Przed oficjalnym udostępnieniem dla odwiedzających murowanego baraku na terenie Auschwitz II-Birkenau 18 czerwca odbyło się dodatkowe, 13. posiedzenie Rady oraz posiedzenie Komitetu Międzynarodowego Fundacji. 

Członkowie Rady zatwierdzili raport merytoryczny prac Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r., a także roczne plany działań i plany finansowe. Na posiedzeniu przedstawiono wyniki zewnętrznego audytu za 2018 r. przeprowadzonego przez firmę KPMG, która po raz kolejny nie stwierdziła jakichkolwiek zastrzeżeń w sprawozdaniach finansowych przedstawionych przez Fundację.