Rekordową sumę 27,5 miliona złotych na potrzeby prac konserwatorskich przekazała do Muzeum w 2023 r. Fundacja Auschwitz-Birkenau. Łączne wsparcie FAB wyniosło do tej pory prawie 126 milionów złotych, a wartość Kapitału Wieczystego Fundacji przekroczyła w 2023 r. 177 mln euro.

– Niemal wszystkie prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci finansowane są ze środków Fundacji. Długofalowa stabilność finansowania prac pozwoliła stworzyć rozbudowany zespół specjalistów, rozwinąć działania na niespotykaną dotychczas skalę i realizować prace Globalnego Planu Konserwacji – powiedział prezes Fundacji i dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.

Wśród najważniejszych prace zrealizowanych w 2023 r. były m.in. konserwacja dwóch murowanych baraków więźniarskich, kuchni i latryny na terenie Birkenau; prace w ruinach krematorium i komory gazowej nr III skupione na częściach podziemnych obiektu oraz elementach konstrukcji żelbetowych zachowanych w obrębie dawnej hali pieców; konserwacja 50 walizek, 1200 butów, 800 naczyń emaliowanych, 30 obiektów tekstylnych oraz 2000 zabytków archeologicznych; jak również konserwacja wybranych nawarstwień malarskich w blokach 11, 15 i 18 w Auschwitz I.

Rozpoczęto także prace w baraku murowanym dawnej łaźni obozu kobiecego w Birkenau. W ramach Building Information Modelling (BIM) opracowano modele 45 baraków murowanych zlokalizowanych na odcinku BI byłego obozu Birkenau. Opracowano też koncepcję dedykowanego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) umożliwiającego tworzenie, udostępnianie i zarządzanie mapami, aplikacjami i danymi przestrzennymi.

W 2023 r. Fundacja dodatkowo rozpoczęła finansowanie projektu ratowania 8 tysięcy bucików najmłodszych ofiar Auschwitz. Stało się to m.in. dzięki współpracy z Międzynarodowym Marszem Żywych, fundacji Next Generation i prywatnym darczyńcom.

Fundacja podpisała także porozumienie z Tajwanem, dzięki któremu w 2024 r. nadal będzie finansowała specjalny program stypendialny dla konserwatorek z Ukrainy, które z powodu agresji Rosji na Ukrainę zmuszone zostały do opuszczenia własnego kraju i znalazły pracę w Muzeum.

– Z chwilą, w której tempo prac konserwatorskich osiągnęło zamierzony poziom, Fundacja rozpoczęła dodatkowe, zupełnie nowe działania fundraisingowe, których celem jest wspieranie projektów edukacyjnych. Zadania te nie są bowiem finansowane z przychodów z Kapitału Wieczystego – powiedział dyrektor generalny Fundacji Wojciech Soczewica.

Wśród pierwszych programów edukacyjnych finansowanych przez FAB jest utworzenie platformy „Auschwitz in Front of Your Eyes” służącej zwiedzaniu Miejsca Pamięci online z przewodnikiem.