28 września w Warszawie odbyło się 16. posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, której głównym zadaniem jest finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej.

Otwierając posiedzenie, przewodniczący Rady Marek Zając powiedział: – Chciałbym podziękować całemu Muzeum Auschwitz-Birkenau, wszystkim jego pracownikom za ogromny wysiłek w czasie pandemii włożony w to, by zachować kapitał społeczny Miejsca Pamięci, pomimo bardzo trudnej sytuacji.

– Dzięki Fundacji Auschwitz-Birkenau w czasie pandemii udało się zachować miejsca pracy w Muzeum. Zrozumieliśmy, jak wartościowym pomysłem było utworzenie Fundacji. W tak trudnych czasach nie tylko mogliśmy poszerzyć zakres prac konserwatorskich, ale również ratować miejsca pracy – podkreślił.

Dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau, mówił o ciężkiej sytuacji, w jakiej znalazło się Muzeum przez pandemię: – 60 procent naszego budżetu jest powiązane z frekwencją, a w 2020 r. liczba odwiedzających spadła ponad czterokrotnie – z 2,3 mln w 2019 r. do 0,5 mln. Jednak konserwacja w żaden sposób nie była zagrożona – powiedział.

– Zachowanie autentyzmu było główną przyczyną utworzenia fundacji, ale od pewnego czasu angażujemy się coraz bardziej w edukację, która przeżywa przeobrażenie w samym Muzeum. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji znacznie przyspieszyło. Cały czas szukamy nowych sposobów dotarcia do ludzi, następuje ewolucja naszego przekazu. Upamiętniając ofiary i ucząc o historii Auschwitz, coraz większy nacisk kładziemy na wzbudzanie w ludziach moralnego niepokoju dziś – dodał.

Podsumowując działania Fundacji, dyrektor generalny Wojciech Soczewica, powiedział: – Obecnie staramy się coraz mocniej wspierać działania Muzeum w zakresie szeroko pojętej edukacji. Współpraca budowana pomiędzy Fundacją, Muzeum oraz firmami działającymi w obszarach nowych technologii, skupia się na tworzeniu nowych ścieżek edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań.

Wykorzystanie nowych technologii wymaga nowoczesnej infrastruktury. W ostatnim czasie został podpisany list intencyjny pomiędzy Orange, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacją Auschwitz-Birkenau, w sprawie stworzenia nowoczesnej infrastruktury zapewniającej szybki i wydajny dostęp do Internetu: 5G/4G, światłowodowy, a także łączność bezprzewodową na terenie całego Miejsca Pamięci.

Będzie to ogromne wsparcie dla projektu realizowanego przez Muzeum, Fundację i izraelską firmę AppsFlyer. Jego elementem będą innowacyjne narzędzia, dzięki którym już niebawem miliony ludzi zyskają dostęp do edukacji m.in. za pośrednictwem wirtualnego zwiedzania. Dzięki temu Miejsce Pamięci oraz jego dziedzictwo staną się powszechnie dostępne, także dla tych, którzy w inny sposób nie mieliby możliwości wziąć udziału w takim doświadczeniu. Edukacji z użyciem nowych technologii służyć będzie także przekazana Fundacji przez Tajwan darowizna w wysokości 1,5 miliona złotych.

Podczas posiedzenia podsumowano też prace konserwatorskie realizowane w Miejscu Pamięci Auschwitz w ostatnich miesiącach. Zakończona została konserwacja jednego z mieszkalnych baraków drewnianych. Trwają prace konserwatorskie budynków murowanych, wśród których są kuchnia, latryna oraz baraki mieszkalne. Trwają także przygotowania do konserwacji jednej z łaźni.

W czasie prac konserwatorskich odkryto bardzo dobrze zachowane historyczne chodniki. Prowadzone są również remonty rowów odwadniających, a dzięki pracom archeologicznym udało się odkrywać nowe obiekty, które są dokładnie badane.

– Dzięki pracom konserwatorskim i archeologicznym dowiadujemy się coraz więcej o historycznych obiektach. Wiedza, którą zdobywamy, nieustannie buduje nasze większe wyobrażenie o tym, jak powstawał obóz – powiedziała szefowa Globalnego Planu Konserwacji w Muzeum Agnieszka Tanistra-Różanowska.

Dużym wsparciem dla prac konserwatorskich będzie odbudowa i zagospodarowanie historycznych budynków tzw. „małych ziemniaczarek”, znajdujących się w bezpośredniej bliskości byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie ma powstać nowoczesne zaplecze techniczne dla Globalnego Planu Konserwacji.

Planowane wydatki na prace konserwatorskie w 2021 r. to ponad 21 mln zł.

Kapitał Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację Auschwitz-Birkenau został wsparty już przez blisko 40 krajów. Celem Fundacji jest zgromadzenie co najmniej 176 milionów euro. Zyski z inwestowanego Kapitału przekazywane są na konserwację Miejsca Pamięci Auschwitz.

Rada Fundacji to organ stanowiący, kontrolny i opiniujący całość prac Fundacji Auschwitz-Birkenau, a jej członkowie to osoby działające m.in. na rzecz zachowania pamięci o niemieckich nazistowskich zbrodniach, historycy czy dyplomaci.

Podczas posiedzenia zatwierdzono raport merytoryczny z prac Fundacji za 2020 r., a także roczne plany działań i plany finansowe. Członkowie Rady Fundacji zatwierdzili również sprawozdanie finansowe Fundacji za 2020 r., które według niezależnego  audytu przeprowadzonego przez firmę KPMG po raz kolejny nie budzi żadnych zastrzeżeń i przedstawia rzetelny i jasny obraz wydatków i przepływów pieniężnych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne we wszystkich aspektach z przepisami prawa.