28 stycznia w Oświęcimiu odbyło się 11. posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Spotkaniu przewodniczył Marek Zając.

Jeszcze przed formalnym rozpoczęciem obrad w Centrum Dialogu i Modlitwy członkowie Rady zobaczyli dwa konserwowane więźniarskie baraki murowane na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji.

Podczas obrad członkowie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau jednogłośnie przyjęli uchwałę powołującą na członka zarządu Fundacji jej dyrektora generalnego, jednego z dotychczasowych członków Rady, Wojciecha Soczewicę.

Podczas posiedzenia mówiono także o zbliżającej się 10. rocznicy utworzenia Fundacji Auschwitz-Birkenau, a także dyskutowano o przyszłości Kapitału Wieczystego Fundacji w zmieniających się realiach ekonomicznych.

– Dzieło prof. Władysława Bartoszewskiego jest ważne i powinno być kontynuowane. Bardzo dziękuję członkom Rady za dotychczasową współpracę, która była dla mnie bardzo wartościowa. Od kiedy zaczęto tworzyć Fundusz Wieczysty, a miało to miejsce 10 lat temu, sytuacja na rynku bardzo się zmieniła. W związku z tym musimy przeanalizować to, czy istnieje np. potrzeba podniesienia wielkości Funduszu, aby móc w przyszłości zapewnić ciągłość finansowania prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci – powiedział Wojciech Soczewica.

– Jednym z głównych zadań Fundacji w 2019 r. będzie oszacowanie kosztów prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz w ciągu najbliższych 25 lat bazując na dotychczasowych doświadczeniach specjalistów Generalnego Planu Konserwacji – dodał Wojciech Soczewica. 

Podczas posiedzenia Rada przyjęła również uchwały odwołujące i powołujące kilkoro członków Komitetu Międzynarodowego Fundacji. 

Dzień wcześniej członkowie Rady wzięli udział w obchodach upamiętniających 74. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Zwiedzili również wystawę „David Olère. Ten, który ocalał z krematorium III” prezentującą obrazy i rysunki autorstwa byłego więźnia Sonderkommando w Auschwitz.