Niemcy przeznaczyły 180 tysięcy euro na finansowanie realizowanego przez Fundację Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum Auschwitz specjalnego programu stypendialnego dla ukraińskich konserwatorek. 1 grudnia umowę w tej sprawie podpisali w ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie ambasador Niemiec w Polsce dr Thomas Bagger, dyrektor generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau Wojciech Soczewica oraz jej dyrektor finansowy Elwir Świętochowski.

W momencie, kiedy setki tysięcy obywateli Ukrainy uciekało do Polski z powodu rosyjskiej agresji, Fundacja i Muzeum zdecydowały się na pilne działania pomocowe skierowane do ukraińskich konserwatorek. Program stypendialny został uruchomiony już na początku marca 2022 r.

Zdaniem dyrektora Muzeum Auschwitz dr. Piotra M. A. Cywińskiego jest to zarówno konkretna pomoc dla osób mających doświadczenie konserwatorskie, jak i sygnał płynący ze szczególnego dla świata miejsca.

– Rosyjska inwazja na niepodległą i suwerenną Ukrainę wymaga od całego demokratycznego świata stosownych reakcji. Muzeum oraz Fundacja Auschwitz-Birkenau, w ramach swoich kompetencji i statutów uruchomili program stypendialny, by nie tylko wesprzeć konserwatorki z Ukrainy, ale też zapewnić im możliwości rozwoju zawodowego. Dla mnie osobiście wzruszającym widokiem były młode kobiety, przyjeżdżające ze swoimi małymi dziećmi oraz zupełnym minimum bagaży. Przypominało mi to czasy, w których moja rodzina została zmuszona do opuszczenia PRL i schronienia się w Szwajcarii. Doskonale pamiętam pomoc Szwajcarów w tamtych trudnych chwilach. Dziś to my, w Polsce, musimy i chcemy stanąć na wysokości zadania i wspierać rodziny Ukraińców walczących o niepodległość swojego kraju – powiedział dyrektor Cywiński.

W ramach projektu stypendystki z Ukrainy biorą udział w konserwacji przedmiotów związanych z historią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Finansowanie zachowania autentyzmu Miejsca Pamięci Auschwitz to główne zadanie Fundacji Auschwitz-Birkenau.

– Fundacja Auschwitz-Birkenau od lat współpracuje z Muzeum zakresie konserwacji i zachowania Miejsca Pamięci poprzez gromadzenie i inwestowanie środków finansowych, które służą ratowaniu pozostałości po KL Auschwitz – stwierdził Wojciech Soczewica.

– Działania zaproponowane przez Fundację oraz Muzeum, niezwłocznie po agresji Rosji na Ukrainę, służą konserwatorkom z Ukrainy. Wspólnie z Muzeum mogliśmy zaproponować bezpieczeństwo, rozwój zawodowy i współpracę przy jednym z najważniejszych projektów konserwatorskich na świecie. Jestem przekonany, że owoce tej współpracy będą w przyszłości służyły ukraińskim konserwatorom realizującym istotne projekty w ich kraju – dodał.

W październiku tego roku, podczas posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Fundacji Auschwitz-Birkenau, ambasador Niemiec zadeklarował chęć wsparcia tego szczególnego projektu.

– W imieniu Republiki Federalnej Niemiec miałem dziś przyjemność podpisać umowę o wsparciu przez RFN kwotą 180 tysięcy euro dedykowanego programu stypendialnego Fundacji Auschwitz-Birkenau i Muzeum Auschwitz dla ukraińskich konserwatorek, które wojna zmusiła do wyjazdu z Ukrainy. Środki przeznaczone zostaną m.in. na szkolenia konserwatorskie i językowe, stypendia stażowe, nostryfikację dyplomów konserwatorek i zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do realizacji programu przez Muzeum Auschwitz. Program ma też bardzo ważny dla nas wymiar humanitarny, dotyczący zapewnienia zakwaterowania i ubezpieczenia medycznego jego beneficjentek i ich włączenia w polski rynek pracy – powiedział Ambasador dr Thomas Bagger.

Do tej pory w programie stypendialnym wzięło udział osiem konserwatorek z Ukrainy.