Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Irlandii zatwierdziło kolejną transzę finansową dla Fundacji Auschwitz-Birkenau. Irlandia jest jednym z blisko 40 krajów, które wspierają Kapitał Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację.

- Miło mi poinformować, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu zatwierdziło dotację w wysokości 10 000 euro na rzecz Kapitału Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau – powiedziała Emer O'Connell, Ambasador Irlandii w Polsce.

Dyrektor generalny Fundacji, Wojciech Soczewica, zaznaczył: - Bardzo nas cieszy, że Irlandia podtrzymuje stałe, systematyczne wsparcie dla działań FAB. Zachowanie pamięci o losie ofiar ma służyć przyszłym pokoleniom. Oznacza też, że mimo wyzwań wynikających z pandemii, Irlandia konsekwentnie traktuje zachowanie pozostałości po KL Auschwitz jako priorytet.

Od 2012 roku zyski z Kapitału Wieczystego finansują prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz.