Rząd Portugalii wyraził wdzięczność Fundacji Auschwitz-Birkenau za wysiłki zmierzające do zachowania pamięci o ofiarach KL Auschwitz. W piśmie przekazanym Fundacji władze Portugalii przypominają o odpowiedzialności wynikającej ze wspólnej historii Europy. Jednocześnie Rząd Portugalii zadecydował o podwojeniu swojego wkładu do Kapitału Wieczystego. Tym samym łączna suma portugalskiego wsparcia to 20 tysięcy euro.