W ramach projektu konserwacji baraków drewnianych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz II-Birkenau, zakończyły się prace przy baraku mieszkalnym oznaczonym numerem 14 położonym na odcinku męskiej kwarantanny (BIIa). Kolejnym etapem projektu jest konserwacja znajdującego się tam drewnianego baraku sanitarnego. Prace finansowane są ze środków przekazanych przez Fundację Auschwitz-Birkenau.

 – Przygotowanie programu prac przy baraku mieszkalnym obejmowało, poza typowymi zabiegami prowadzonymi w tego typu obiektach, opracowanie technologii odsalania historycznego drewna. Zakres ten w całości opracowany został przez konserwatorów Muzeum, a prace nad opracowaniem technologii obejmowały między innymi badania pozwalające ocenić stopień zasolenia i efektywność procesu odsalania różnymi metodami. Takie działania prowadzone były w obiekcie drewnianym Muzeum po raz pierwszy – powiedziała kierująca projektem Lidia Łabuzek

Po wykonaniu dokumentacji stanu zachowania obiektu elementy drewnianej konstrukcji baraku zostały zdemontowane i przewiezione do pracowni, gdzie przeprowadzono prace. Równolegle prowadzone były prace przy wzmacnianiu, klejeniu, uzupełnianiu ubytków oraz naprawie połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych.

– Wykonaliśmy izolację fundamentów, klepisk, a także konserwację posadzek betonowych, kanału grzewczego i kominów, na których odsłonięte zostały spod wtórnych warstw historyczne pobiały. W trakcie prac odkryliśmy całkowicie niewidoczne wcześniej podmurówki oraz relikty drewnianej podwaliny występujące w zachodniej części baraku, będące prawdopodobnie pozostałościami ścian działowych. Elementy te poddano konserwacji i częściowo przeznaczono do ekspozycji – powiedziała konserwatorka Maria Urban Dąbek.

W ramach projektu wykonano pełną dokumentację fotogrametryczną baraku. Pracom towarzyszyły nadzory inwestorski i archeologiczny, wykonano również pełną dokumentację archeologiczną wraz z konserwacją odkrytych obiektów. 

Opracowano już dokumentację projektu konserwatorskiego drewnianego baraku sanitarnego położonego na odcinku BIIa. W nim także stwierdzono intensywne zjawisko korozji chemicznej drewna. Właśnie rozpoczął się kolejny etap projektu, w ramach którego budynek zostanie poddany konserwacji.