20 czerwca w warszawskiej siedzibie Deloitte Polska, wieloletniego darczyńcy korporacyjnego Fundacji, odbyło się 18. Posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Misją Fundacji jest zabezpieczanie procesu konserwacji autentycznych pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau i wspieranie działalności edukacyjnej Miejsca Pamięci.

Zebranych powitał prezes Deloitte Polska Tomasz Konik: – Deloitte jest dumnym partnerem Fundacji Auschwitz-Birkenau od 2014 roku. Działania podejmowane przez Fundację, to, w jaki sposób dba o Miejsce Pamięci o ofiarach tamtej wojny, są nam dziś bardzo potrzebne, ponieważ – jak widzimy – świat nie do końca odrobił tę straszną lekcję. Pamięć jest niezmiernie ważna, ale chodzi także o lepszą przyszłość dla nas wszystkich. To, co robi Fundacja, daje promyk nadziei, że może być lepiej. Myślę, że w tych obszarach: działań i wartości jesteśmy sobie bardzo bliscy. Nasza firma również stara się odcisnąć swój pozytywny ślad na otaczającej rzeczywistości. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie aktywnie włączyliśmy się w pomoc najpierw dla naszych pracowników z biura w Kijowie i ich rodzin, a następnie dla uchodźców. Jesteście Państwo inspiracją, za co bardzo dziękuję i liczę na współpracę przy kolejnych projektach.

Na początku posiedzenia członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o powołaniu do swojego grona mecenasa Romana Rewalda, polsko-amerykańskiego prawnika i mediatora.

W swoim wystąpieniu dyrektor Muzeum Auschwitz i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau, dr Piotr M. A. Cywiński zwrócił uwagę na szczególny charakter wsparcia, którego Fundacja udziela konserwatorkom zmuszonym do ucieczki z ogarniętej wojną Ukrainy, na wyjątkowy projekt konserwacji bucików dziecięcych współfinansowanych przez FAB i prywatnych darczyńców, w tym International March of the Living.

– Fundacja, nie zmniejszając swojego zaangażowania w konserwację, rozbudowuje także programy edukacyjne. Najważniejszym z nich jest platforma, która umożliwi zdalne zwiedzanie Miejsca Pamięci z przewodnikiem. Projekt zostanie zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji metodycznej w Muzeum i w ciągu kilkunastu dni uruchomiony – powiedział dr Cywiński.

Platforma powstaje we współpracy Fundacji i dwóch izraelskich firm: AppsFlyer i Diskin. Realizację projektu umożliwia wsparcie firmy Orange, która zapewniła stabilny i szybki bezprzewodowy dostęp do Internetu na całym terenie Miejsca Pamięci oraz wielu darczyńców prywatnych ze Stanów Zjednoczonych.

– Od kilku miesięcy prowadzimy testy z udziałem wybranych grup szkolnych, uniwersyteckich, ale też pracowników firm, które finansowo wsparły budowę platformy. Co ważne – platforma jest interaktywna, a uczestnicy zwiedzania będą mogli zadawać pytania przewodnikom i dzielić się na żywo swoimi refleksjami. Naszym celem nie jest zastępowanie osobistej wizyty na terenie byłego obozu, lecz szukanie możliwości wzmocnienia tego rodzaju doświadczenia, lepszego przygotowania lub pogłębienia wcześniej uzyskanej wiedzy. Z badań prowadzonych po wizytach cyfrowych jednoznacznie widzimy, że dla wielu osób ta forma edukacji jest zachętą do przyjazdu. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób zwiedzanie za pośrednictwem platformy będzie jedyną formą kontaktu z autentycznym Miejscem Pamięci – podkreślił dyrektor generalny Fundacji Wojciech Soczewica.

Środki na działania edukacyjne realizowane przez FAB nie pochodzą z zysków z Funduszu Wieczystego, ten bowiem wspiera wyłącznie prace konserwatorskie. – W ubiegłym roku na działania edukacyjne pozyskaliśmy 2,3 mln złotych. To przede wszystkim prywatne środki na budowę platformy, natomiast Monako i Malta jako pierwsze państwa przekazały fundusze po to, aby umożliwić zwiedzanie online uczniom ze szkół w Europie – powiedział Soczewica.

Kapitał Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację Auschwitz-Birkenau został wsparty już przez blisko 40 krajów. Obecnie jego wartość to ok. 178 milionów euro z docelowych 180 milionów. Zyski z inwestowanego Kapitału przekazywane są na konserwację Miejsca Pamięci Auschwitz. Na początku tego roku wsparcie Fundacji dla prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci przekroczyło już 100 milionów złotych.

Kierująca Globalnym Planem Konserwacji Agnieszka Tanistra-Różanowska mówiła w swojej prezentacji m.in. o konserwacji osobistych przedmiotów należących do ofiar Auschwitz – w tym bucików dziecięcych, a także wielu pracach prowadzonych na ternie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau: zabezpieczaniu ruin komór gazowych i krematoriów, historycznych murowanych i drewnianych budynków – przede wszystkim baraków więźniarskich, a także udrażnianiu rowów odwadniających, co ma zabezpieczyć historyczny teren przed negatywnym wpływem wód opadowych.

Podczas posiedzenia zatwierdzono raport merytoryczny z prac Fundacji za 2022 r., a także roczne plany działań i plany finansowe. Członkowie Rady Fundacji zatwierdzili również sprawozdanie finansowe Fundacji za 2022 r., które według niezależnego audytu przeprowadzonego przez firmę KPMG po raz kolejny nie budzi żadnych zastrzeżeń i przedstawia rzetelny i jasny obraz wydatków i przepływów pieniężnych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne we wszystkich aspektach z przepisami prawa.