Rząd Republiki Włoskiej zdecydował o zwiększeniu swojego wsparcia dla Fundacji Auschwitz-Birkenau o 500 tysięcy euro. „To dowód naszego zaangażowania w konserwację Miejsca Pamięci” – napisał ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati.

„Jesteśmy przekonani, że wyłącznie poprzez zachowanie miejsc związanych z Holokaustem, a w szczególności Auschwitz-Birkenau, będziemy w stanie ochronić oraz przekazywać pamięć Szoa. W ten sposób możemy oddać hołd wszystkim, którzy stracili życie w tym okresie, a także zaangażować przyszłe pokolenia po to, aby taka zbrodnia przeciwko całej ludzkości nigdy się nie powtórzyła” - podkreślił ambasador Amati.

– Włochy są krajem, gdzie pamięć o tym okresie historycznym jest bardzo żywa. Nie bez powodu w ostatnich latach Włosi byli wśród najliczniej odwiedzających Miejsce Pamięci. Cieszę się, że wspierając nasz Fundusz, tworzą podwaliny dla edukacji i wzrostu świadomości dla przyszłych pokoleń – powiedział dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, a zarazem prezes Fundacji.

– Rząd Włoch jest kolejnym, który mimo trwającej pandemii zdecydował się na istotne wsparcie kapitału wieczystego Fundacji. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać inne państwa do pójścia śladami Rzymu, po to by w pełni móc realizować misję Fundacji - zabezpieczenie konserwacji wszystkich pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz – powiedział dyrektor generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau Wojciech Soczewica.

Obecnie suma dotacji włoskiej dla Fundacji wyniesie 1,5 miliona euro, co stawia to państwo wśród 7 największych darczyńców Fundacji.