W dowód swego wsparcia dla Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau Turcja zdecydowała o zwiększeniu swojego udziału w Kapitale Wieczystym Fundacji do sumy 180 tysięcy euro.

Darowiznę przekazał 17 marca na ręce dr. Piotra M. A. Cywińskiego, Prezesa Fundacji Auschwitz-Birkenau i Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, J.E. Tunç Üğdül, Ambasador Turcji w Polsce i członek Komitetu Międzynarodowego Fundacji Auschwitz-Birkenau. 

„Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau to pomnik dla potomnych, który ma przypominać przyszłym pokoleniom o pamiętnych zbrodniach przeszłości. Obecnie Miejsce Pamięci potrzebuje wsparcia finansowego ze względu na utratę dochodów w okolicznościach pandemii. W związku z tym Turcja apeluje do wszystkich o udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia finansowego na rzecz długoterminowego utrzymania i ochrony Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, w ramach wspólnej odpowiedzialności za całą ludzkość” – czytamy w komunikacie ambasady Turcji.