24 marca w Warszawie odbyło się 15. posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, której głównym zadaniem jest finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Z uwagi na panującą pandemię powiedzenie odbyło się online. Obradom przewodniczył Marek Zając.

Głównym tematem dyskusji była planowana ewolucja działań Fundacji, która zamierza angażować się również w projekty edukacyjne.

– Znajdujemy się w sytuacji, kiedy mechanizm konserwacji finansowy ze środków Fundacji działa. Zachowanie autentyzmu jest naszym priorytetem, jednak nie jest celem w samym sobie. Najważniejsze jest to, aby głos z Auschwitz był czytelny, a głos ten jest budowany poprzez edukację właśnie na styku z autentyzmem – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz i prezes zarządu Fundacji dr Piotr M. A. Cywiński.

– Naszym celem jest wzmocnienie w odwiedzających moralnego niepokoju. Zderzenie człowieka z historią Auschwitz powinno wywoływać nie tylko smutek i płacz, ale także budzić refleksję na temat naszej współczesnej odpowiedzialności. To jest bardzo potrzebne w przekazie edukacyjnym – podkreślił.

Przewodniczący Rady Marek Zając podkreślił, że działania edukacyjne prowadzone pod patronatem Fundacji nie będą finansowane ze środków przeznaczonych na konserwację. – Kapitał wieczysty pozostaje funduszem przeznaczonym wyłącznie na prowadzenie prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz. Dla projektów edukacyjnych będziemy szukać odrębnych źródeł finansowania.

Dyrektor generalny Fundacji Wojciech Soczewica mówił na posiedzeniu o pierwszych inicjatywach edukacyjnych, w której zaangażowana będzie Fundacja. 

– Muzeum Auschwitz, Fundacja Auschwitz-Birkenau oraz izraelska firma AppsFlyer realizują już wspólny program, którego celem będzie stworzenie rozwiązań technologicznych wspierających wartość edukacyjną zwiedzania dla odwiedzających z całego świata – powiedział.

– Owocem współpracy będą narzędzia, dzięki którym miliony ludzi uzyskają dostęp do edukacji m.in. za pośrednictwem wirtualnego zwiedzania. Dzięki temu Miejsce Pamięci otworzy się jeszcze bardziej, w tym dla osób z odległych części świata, dla których podróż do Polski wiąże się ze sporymi trudnościami lub jest wręcz niemożliwa. Poza tym odwiedzający będą w większym stopniu mogli korzystać z bogatych zasobów źródłowych Muzeum w trakcie zwiedzania. Celem projektu jest też wsparcie pracy edukatorów oprowadzających odwiedzających w samym Miejscu Pamięci – dodał.

Natomiast w grudniu ubiegłego roku do grona darczyńców Fundacji Auschwitz-Birkenau dołączył Tajwan.

– Przekazane przez Tajwan 1,5 miliona złotych zostanie przeznaczone na realizację projektów edukacyjnych poświęconych historii Auschwitz z użyciem nowych technologii. Liczę na to, że realizowane działania, zwłaszcza wobec młodych pokoleń, wzmocnią Muzeum w zachowaniu pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu – dodał Wojciech Soczewica.

Podczas posiedzenia omawiano także bieżącą sytuację ekonomiczną w kontekście zarządzania Funduszem Wieczystym Fundacji.