Fundacja Auschwitz-Birkenau, Muzeum Auschwitz oraz izraelska firma AppsFlyer ogłosiły powstanie wspólnego programu, którego celem będzie stworzenie rozwiązań technologicznych wspierających wartość edukacyjną zwiedzania dla odwiedzających z całego świata. 26 stycznia - na dzień przed 76. rocznicą wyzwolenia Auschwitz - w Polsce i w Izraelu podpisano Porozumienie o Współpracy.

 Z powodu pandemii koronawirusa Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau zostało zamknięte dla zwiedzających po raz pierwszy od 1947 r. W ten sposób uniemożliwiony został dostęp do pozostałości niemieckiego nazistowskiego obozu, który stanowi jeden z głównych symboli Holokaustu oraz innych zbrodni przeciwko ludzkości.

W związku z tym firma AppsFlyer zawiązała partnerstwo z Muzeum oraz z Fundacją Auschwitz-Birkenau, którego celem jest wspieranie działań na rzecz zachowania największego i najważniejszego miejsca pamięci o Holokauście na świecie. Owocem współpracy będą innowacyjne narzędzia, dzięki którym miliony ludzi uzyskają dostęp do edukacji m.in. za pośrednictwem wirtualnego zwiedzania. Dzięki temu Miejsce Pamięci oraz jego dziedzictwo staną się powszechnie dostępne, także dla tych, którzy w inny sposób nie mieliby możliwości wziąć udziału w takim doświadczeniu. Projekt będzie też wspierać pracę edukatorów oprowadzających odwiedzających w samym Miejscu Pamięci.

Za pośrednictwem centrum działalności społecznej AppsFlyer Cares firma będzie pozyskiwać fundusze oraz kierować programem wraz z Muzeum oraz Fundacją. Za kreatywną część projektu odpowiedzialna będzie izraelska firma Diskin. Innowacyjne rozwiązania umożliwią np. wirtualne zwiedzanie Miejsca Pamięci z edukatorami-przewodnikami Miejsca Pamięci, zarówno w formie nagrań, jak i wizyt w czasie rzeczywistym. Będą one również stanowić rozszerzenie wizyt tradycyjnych, uzupełniając autentyczą przestrzeń o wybrane treści.

– W 2020 roku Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedziły zaledwie 502 tysiące osób, a więc prawie pięć razy mniej niż rok wcześniej. Z powodu pandemii w zeszłym roku zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia historycznej przestrzeni dla odwiedzających na 161 dni. W tym roku Muzeum cały czas jest zamknięte – powiedział dr Piotr M. A. Cywiński, Dyrektor Muzeum Auschwitz.

– Miejsce Pamięci Auschwitz oraz jego zasoby muszą pozostać dostępne dla wszystkich, którzy chcą je zrozumieć. Nie można wyciszyć głosów płynących z Auschwitz. To właśnie tu mamy możliwość konfrontacji i odniesienia się do najważniejszych kwestii związanych z człowieczeństwem, społeczeństwem, zagrożeniami antysemityzmu, nienawiści rasowej oraz pogardy względem drugiego człowieka. Pamięć daje nam siłę do działania w sposób odpowiedzialny oraz naprawy świata, w którym żyjemy. Dzięki temu będzie on lepszym miejscem do życia dla naszych dzieci i wnuków – dodał.

– Katastrofalne skutki pandemii COVID-19 jasno pokazały, iż potrzebujemy innowacyjnych narzędzi do łączenia historii z teraźniejszością oraz odpowiedzieć na oczekiwania młodych pokoleń – powiedział Wojciech Soczewica, Dyrektor Generalny Fundacji Auschwitz-Birkenau. – Dlatego też Fundacja podjęła decyzję o zainicjowaniu programów edukacyjnych mających na celu wspieranie globalnej misji Miejsca Pamięci. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za możliwość wyjątkowej współpracy z zespołem AppsFlyer. Wspólne działanie w tych trudnych czasach to wyraz naszej współodpowiedzialności za to, by zawsze opierać historię na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu – dodał.

– Gdy dotarła do nas informacja, że Miejsce Pamięci Auschwitz zostało z powodu pandemii zamknięte po raz pierwszy od ponad 70 lat, zrozumieliśmy, że musimy podjąć natychmiastowe działania – powiedział Oren Kaniel, Prezes i współzałożyciel AppsFlyer.

– Wspieranie społeczności Ocalałych z Holocaustu od lat stanowi ważną część działalności AppsFlyer Cares. Ten projekt stał się dla nas priorytetem, ponieważ w sytuacji, gdy jest pośród nas coraz mniej Ocalałych, a za kilka lat odejdą już wszyscy, czas jest bardzo istotny. Co wyjątkowo smutne, COVID-19 jeszcze przyspiesza ten proces. Musimy mieć pewność, że nawet wtedy, gdy Ocalali nie będą już mogli sami opowiadać swoich historii, świat nigdy nie zapomni. Moja babcia, która zmarła dwa lata temu, straciła całą swoją rodzinę w Auschwitz oraz innych nazistowskich obozach zagłady. Tak samo wyglądała sytuacja wielu izraelskich oraz żydowskich rodzinach na całym świecie. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie dla wsparcia edukacji, międzykulturowego zrozumienia, a także dla ostrzeżenia przez konsekwencjami rasizmu oraz ślepej nienawiści – podkreślił Kaniel.

Porozumienie o współpracy podpisali Dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński, Dyrektor Generalny Fundacji Wojciech Soczewica, Dyrektor Finansowy Fundacji Elwir Świętochowski oraz Prezes i współzałożyciel AppsFlyer Oren Kaniel.