18 czerwca w Warszawie odbyło się 10. posiedzenie Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Spotkaniu przewodniczył Marek Zając.

– W 2017 roku działania Fundacji skupiały się na pozyskaniu nowych krajów do projektu oraz na dalszej współpracy z państwami-darczyńcami – powiedziała Anna Miszewska, dyrektor generalna. Mówiła ona również o działaniach prowadzonych w Polsce, m.in. zaangażowaniu Kongresu Kobiet w szukaniu dalszego wsparcia dla Fundacji.

Obecnie majątek Fundacji Auschwitz-Birkenau sięga ponad 473 milionów złotych i jest jednym z największych w Polsce. Deklaracje finansowe na Kapitał Wieczysty wynoszą ok. 111 milionów z planowanych 120 milionów euro. Od 2012 r. Fundacja przekazała na prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci ok. 25 milionów złotych pochodzących z zysku na Kapitale Wieczystym, który wsparło już łącznie 38 krajów i wielu darczyńców indywidualnych. Tylko w 2017 kwota ta wyniosła 7,7 miliona złotych. W tym roku suma przekazana do Muzeum wyniesie ok. 10 milionów złotych.

– Niezwykle ważna jest dla nas transparentność działań. W 2017 r. po raz pierwszy Komitet Międzynarodowy Fundacji Auschwitz-Birkenau obradował w Oświęcimiu, co dało przedstawicielom państw-darczyńcom możliwość zobaczenia, jak przebiegają prace konserwatorskie na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, które są finansowane ze środków Fundacji od 2012 roku – powiedział Marek Zając.

Wśród trwających projektów konserwatorskich finansowanych ze środków Fundacji największym i najważniejszym jest konserwacja baraków murowanych 7 i 8 znajdujących się na terenie odcinka BIb byłego obozu Birkenau. – W ostatnim czasie rozpoczęła się jedna z najtrudniejszych części projektu, czyli prostowanie ceglanych ścian baraku. Dzięki opracowanej technologii, która w jak najmniejszym stopniu ingeruje w budynek, udało się już wyprostować jedną ze ścian bocznych. Rozpoczęto też prace nad prostowaniem ścian szczytowych. Przygotowywana jest instalacja, która pozwoli wprowadzić instalację alarmową i przeciwpożarową bez ingerencji w autentyczną strukturę historycznego budynku – powiedział Rafał Pióro, wiceprezes Zarządu Fundacji i zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz odpowiedzialny za konserwację.

Przygotowano już dokumentację związaną z pracami nad kolejnymi czterema budynkami na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau: łaźni, kuchni, jednej z latryn oraz kolejnego baraku więźniarskiego. W tym półroczu powinni zostać wyłonione firmy zewnętrzne, które będą prowadzić prace. Oprócz tego prowadzone są badania nad metodami konserwacji baraków drewnianych.

Beata Schulman, dyrektor Auschwitz-Birkenau Foundation Committee, podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Rady Fundacji. – Dzięki możliwości pokazania darczyńcom Fundacji autentycznego miejsca oraz obecnie prowadzonych prac, zaangażowanie darczyńców staje się jeszcze większe – podkreśliła. Jednym z celów Auschwitz-Birkenau Foundation Committee jest stworzenie długoterminowej współpracy z darczyńcami, jak również wspieranie szkoleń edukatorów Miejsca Pamięci, jako najważniejszego ogniwa w przekazywaniu historii Auschwitz.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili raport roczny oraz sprawozdanie Fundacji za 2017 rok. Zaprezentowane zostały wyniki „Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania” przeprowadzonego przez KPMG, które potwierdziły, że działania Fundacji są prowadzone w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń.