Już prawie 85 milionów euro zadeklarowano na Fundusz Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau. To niemal trzy czwarte środków niezbędnych dla zapewnienia finansowego bezpieczeństwa dla wieloletniego planu konserwacji terenów Miejsca Pamięci Auschwitz. W Warszawie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obradowała Rada Fundacji. Spotkaniu przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski.

Członkowie Rady zatwierdzili raport merytoryczny prac Fundacji za 2010 r., a także roczny plan finansowy przedstawiony przez przewodniczącego komisji finansowej Józefa Wancera. Członkom rady przedstawiono także wyniki zewnętrznego audytu finansów Fundacji za lata 2009 i 2010 przeprowadzonego przez firmę KPMG, która przyznała najlepszą opinię: „bez zastrzeżeń”.

W trakcie drugiego roku prac Fundacji wsparcie zadeklarowały takie kraje, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy Holandia. – W najbliższej przyszłości prowadzone będą dalsze rozmowy m.in. z Kanadą, Nową Zelandią, Australią i kilkoma innymi państwami. Dodatkowo chcemy pozyskiwać środki od osób indywidualnych, firm i korporacji – powiedział dyrektor generalny Fundacji Jacek Kastelaniec.

Ważnym tematem obrad była aktualna sytuacja stanu zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz. Przyjęty roczny plan działań Fundacji zakłada, że pierwsze duże prace finansowane z zysków z Funduszu Wieczystego rozpoczną się już w przyszłym roku. Priorytetem będzie zabezpieczenie 45 baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.