W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 17 października 2013 r. spotkali się przedstawiciele Komitetu Międzynarodowego Fundacji. Trzeciemu posiedzeniu przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski.

Członkowie Zarządu i Komisji Finansowej Fundacji przedstawili przedstawicielom państw-donatorów dotychczasowe wyniki pracy Fundacji, natomiast eksperci z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau udzielili informacji o postępie prac konserwatorskich prowadzonych na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady finansowanych przez Fundację.

W tej chwili Fundacja zebrała ok. 100 milionów z planowanych 120 milionów euro na Fundusz Wieczysty na rzecz konserwacji Miejsca Pamięci Auschwitz. Przedstawiciele Fundacji podkreślali, że cała suma Funduszu powinna zostać zebrana jeszcze przed 70. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz, która obchodzona będzie 27 stycznia 2015 r.