Już 30 krajów wsparło Kapitał Wieczysty tworzony i zarządzany przez Fundację Auschwitz-Birkenau. W sumie deklaracje finansowe wynoszą ok. 101 mln euro, z czego ponad 67 milionów euro to kwota, która znajduje się już na kontach Fundacji. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 9 czerwca 2014 roku po raz szósty obradowała Rada Fundacji.

 

W roku ubiegłym Fundacja przeznaczyła na prace konserwatorskie w Muzeum 3,5 miliona złotych pochodzących z zysku na Kapitale Wieczystym, natomiast w tym roku przewidywana kwota to ok. 5,5 mln złotych. W przyszłym roku może to być nawet 7 mln złotych. 

Jak podkreślił prezes Fundacji dr Piotr M.A. Cywiński, najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące to zakończenie tworzenia Kapitału Wieczystego. — Od wyzwolenia Auschwitz minęło prawie 70 lat. 27 stycznia 2015 r., staniemy — my, powojenne pokolenia — przed ostatnimi Ocalałymi. Powiemy im, że dorośliśmy do naszej roli i że zrozumieliśmy, co chcieli nam przez lata powiedzieć. Pamięć dojrzała w nas. Mam także ogromną nadzieję, że w tym roku zbierzemy brakujące środku i w 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz będziemy mogli ogłosić, że Kapitał Wieczysty Fundacji wysokości 120 milionów euro jest już kompletny — powiedział.

Do tej pory Kapitał Wieczysty wspierały przede wszystkim państwa. Fundacja liczy jednak, że brakujące środki pochodzić będą od darczyńców indywidualnych. — Dlatego rozpoczęliśmy kampanię ’18 Filarów Pamięci’. Chcemy zachęcić osoby prywatne, ale także fundacje, czy firmy do wspierania misji Fundacji i przekazania dotacji na rzecz Kapitału Wieczystego. W tej chwili prowadzimy wiele rozmów i działań prowadzących do tego, aby 18 darczyńców — czyli tych symbolicznych filarów pamięci — przekazało po jednym milionie euro — powiedział Dyrektor Generalny Fundacji Jacek Kastelaniec.

W 2013 r. Fundacja finansowała prace konserwatorskie prowadzone w obu częściach byłego obozu. Najbardziej priorytetowym zadaniem Globalnego Planu Konserwacji jest konserwacja 45 baraków murowanych obozu kobiecego położonych na odcinku BI dawnego obozu Auschwitz II-Birkenau.

— W tej chwili prowadzone są specjalistyczne badania dotyczące m.in. techniki, technologii i stanu zachowania nawarstwień malarskich, badania identyfikujące materiały budowlane, określające ich właściwości fizyko-chemiczne i wytrzymałościowe oraz badania nad sposobem konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia elementów z materiałów mineralnych, a także badania nad opracowaniem metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji obiektów, elementów ich wykończenia oraz ich podłoża gruntowego z uwzględnieniem statyki i fizyki budowli — powiedział wiceprezes Zarządu Fundacji i zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz odpowiedzialny za konserwację Rafał Pióro. Zakończenie wszystkich prac badawczych zaplanowano na 2015 r.

Oprócz tego dokonano pomiarów geodezyjnych całego terenu, dzięki czemu stworzono mapę umożliwiającą sporządzenie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono również ekspertyzę techniczną stanu zachowania kanalizacji na odcinku BI, a także wykonano laserowy skan dwóch baraków murowanych przeznaczonych do konserwacji w pierwszej kolejności. Cały czas prowadzone są także prace zabezpieczające obiekty odcinka BI przed dalszym zniszczeniem — dodał.

Na terenie Auschwitz I zakończono konserwację i zabezpieczenie pozostałości pierwszej łaźni i kuchni obozowej przylegających do bloku 2, a także rozpoczęto prace w rezerwatowym bloku 28, który w czasie istnienia obozu stanowił część więźniarskiego szpitala. Do tej pory zakończono inwentaryzację, ekspertyzę konstrukcyjną wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Prowadzono też prace zabezpieczające cały budynek przed dalszym zniszczeniem.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili raport merytoryczny prac Fundacji za 2013 r., sprawozdanie finansowe za rok 2013, a także roczne plany działań i plany finansowe. Członkom Rady przedstawiono także wyniki zewnętrznego audytu za 2013 r. przeprowadzony przez firmę KPMG, która po raz kolejny nie stwierdziła jakichkolwiek zastrzeżeń w sprawozdaniach finansowych przedstawionych przez Fundację. 

Zadaniem powołanej w 2009 r. Fundacji Auschwitz-Birkenau jest zgromadzenie kwoty 120 mln euro na Kapitał Wieczysty, z którego zyski pozwolą na zachowanie zagrożonych upływem czasu pozostałości byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Informacje na temat Fundacji znaleźć można na stronie fundacja.auschwitz.org.

DO ŚCIĄGNIECIA (pliki PDF)

Audyt i sprawozdanie finansowe Fundacji za 2013 r.

Raport merytoryczny Fundacji za 2013 r.

Raport Fundacji Auschwitz-Birkenau i Globalnego Planu Konserwacji za 2013 r. w języku angielskim