Posiedzenie Rady FundacjiW Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 25 czerwca 2015 roku po raz siódmy obradowała Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Podczas posiedzenia minutą ciszy upamiętniono zmarłego 24 kwietnia 2015 r. Profesora Władysława Bartoszewskiego, Fundatora i przewodniczącego Rady Fundacji. Rada podjęła decyzję o powołaniu do Rady Marcina Barcza. Nowym przewodniczącym został Marek Zając.

Do tej pory Kapitał Wieczysty zarządzany przez Fundację wsparło 35 państw. W ramach kampanii „18 Filarów Pamięci” siedmiu darczyńców indywidualnych, znanych filantropów i ich rodzin, wspomogło Fundację kwotą po 1 milionie euro. W sumie deklaracje finansowe wynoszą w tej chwili ok. 113 milionów z planowanych 120 milionów.

– W 2014 r. do krajów-darczyńców Fundacji dołączyły Liechtenstein, Watykan i Włochy, a swój wkład w Kapitał Wieczysty powiększyły Turcja oraz Szwecja. Cały czas trwają intensywne rozmowy z kilkoma innymi państwami, ale także darczyńcami indywidualnymi, którzy chcą dołączyć do Filarów Pamięci. Według naszych prognoz cel 120 milionów euro w Kapitale Wieczystym powinien zostać osiągnięty do końca 2016 r. – powiedział prezes Fundacji dr Piotr M.A. Cywiński.

Od trzech lat zyski z Kapitału Wieczystego finansują prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz. W 2014 r. kwota ta wyniosła 4,6 mln złotych, natomiast szacunki na rok 2015 to 6,4 mln złotych przeznaczonych na konserwację. Główny nacisk położony jest na zabezpieczenie 45 baraków murowanych znajdujących się na terenie byłego obozu Birkenau.

– Dobiegają końca ponad dwuletnie, wielopłaszczyznowe prace badawcze, dzięki którym uzyskano kompleksowe informacje na temat mechanizmów degradacji, zagadnień geologicznych i konstrukcyjnych, a także stanu zachowania tych baraków – powiedział wiceprezes Zarządu Fundacji i zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz odpowiedzialny za konserwację Rafał Pióro

– W tej chwili zaczynamy kompleksowe prace konserwatorskie przy pierwszych historycznych budynkach. Mają one bezprecedensowy charakter i stanowią pierwsze tego rodzaju doświadczenia konserwatorskie na świecie. Jest tak nie tylko ze względu na unikatowość i historię samych budynków, ale przede wszystkim przez to, że w naszym przypadku najważniejsza jest troska o zachowanie autentyzmu każdego z elementów. Zwykle konstrukcje tego rodzaju rozbiera się i buduje na ich miejscu nowe, a nie poddaje drobiazgowej, specjalistycznej konserwacji – dodał Pióro.

Oprócz tego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji modernizowany jest jeden z magazynów Zbiorów, w których przechowywane są poobozowe tekstylia. Zostaną w nim umieszczone specjalistyczne szafy odpowiednie dla tego rodzaju materiału. Poza tym prowadzonych jest wiele prac przygotowawczych na terenie byłego obozu Birkenau związanych m.in. z regulacją stosunków wodnych.

Członkowie Rady zatwierdzili także raport merytoryczny prac Fundacji za 2014 r., sprawozdanie finansowe za rok 2014, a także roczne plany działań i plany finansowe. Na posiedzeniu przedstawiono także wyniki zewnętrznego audytu za 2014 r. przeprowadzonego przez firmę KPMG, która po raz kolejny nie stwierdziła jakichkolwiek zastrzeżeń w sprawozdaniach finansowych przedstawionych przez Fundację.

DO ŚCIĄGNIECIA (pliki PDF)

• Audyt i sprawozdanie finansowe Fundacji za 2014 r.

• Raport merytoryczny Fundacji za 2014 r.