Na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau rozpoczął się główny etap projektu kompleksowej konserwacji dwóch murowanych baraków więźniarskich, które znajdują się w bardzo złym stanie zachowania. Projekt realizowany jest w ramach Globalnego Planu Konserwacji – wieloletniego programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz finansowanych ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Baraki oznaczone numerami 7 i 8 znajdują się w najstarszej części niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau – sektorze BIb. Jego budowę rozpoczęto w październiku 1941 r., natomiast w połowie marca następnego roku umieszczono tam pierwszych więźniów.

Rozpoczęte właśnie prace konserwatorskie historycznych poobozowych budynków poprzedziła dokładna dokumentacja stanu zachowania obejmująca między innymi zdjęcia fotogrametryczne oraz skaning laserowy, a także trwające ponad dwa lata badania służące opracowaniu całościowego programu konserwacji baraków murowanych w Birkenau. 

– Chodzi nam przede wszystkim o wzmocnienie struktury baraków przy jak najpełniejszym zachowaniu autentyczności historycznych budynków i przy minimalnej ingerencji w kruchą zabytkową materię. Prace te mają charakter bezprecedensowy w skali światowej, ponieważ tego rodzaju obiekty jeszcze nigdy nie były objęte pełnym programem konserwatorskim. Zabiegom poddany będzie każdy element konstrukcji i wyposażenia, dzięki czemu będą one mogły być w przyszłości udostępnione odwiedzającym Miejsce Pamięci  – powiedziała Anna Łopuska, kierująca Globalnym Planem Konserwacji.

Pierwszy etap prac obejmuje konserwatorskie zabezpieczenie osypujących się tynków, pobiał i warstw barwnych we jednym z baraków oraz wykonanie przyłącza drenażu mającego na celu odprowadzenie wód opadowych z dachów, które nigdy nie były wyposażone w rynny.

– W następnej kolejności wykonane zostaną m.in.: konserwacja fundamentów i konstrukcji budynków, prostowanie i stabilizacja ścian, wykonane zostaną również odprowadzenia wody, czy izolacje, a także prace konserwatorskie obejmujące wszystkie występujące w budynkach materiały, tj. cegłę, drewno, beton, zaprawy mineralne, metal i znajdujące się na tych podłożach nawarstwienia barwne – dodała Łopuska.

W następnych latach konserwacji poddawane będą sukcesywnie wszystkie murowane baraki znajdujące się na terenie byłego obozu Birkenau.

Pieniądze na prace konserwatorskie w ramach Globalnego Planu Konserwacji pochodzą z Fundacji Auschwitz-Birkenau, której celem jest finansowanie wieloletniego programu konserwacji terenów i pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Środki pochodzą z zysków Kapitału Wieczystego Fundacji. Nadrzędną wartością przyświecającą tym działaniom jest maksymalne zachowanie autentyzmu i czytelności przestrzeni poobozowej dla przyszłych pokoleń.

Łącznie na odcinku określanym przez Niemców jako „BIb” stanęło 15 baraków murowanych, 12 baraków drewnianych, a także kuchnia, łaźnia, umywalnie, latryny oraz barak, w którym przechowywano mienie więźniów. Do lipca 1943 r. przebywali tam mężczyźni, natomiast potem odcinek został włączony do obozu kobiecego. Istniał on tu do listopada 1944 r., kiedy więźniarki przeniesione zostały do innych części obozu.