Przedstawiciele państw, które wsparły Kapitał Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau spotkali się 13 października 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie na 5. posiedzeniu Komitetu Międzynarodowego Fundacji.

Głównym zadaniem komitetu jest zapewnienie państwom, darczyńcom Fundacji, pełnego dostępu do informacji dotyczących finansów i działań Fundacji. Komitet pełni też funkcję doradczą i opiniującą. W jego skład wchodzą osoby rekomendowane przez poszczególne państwa.

Spotkanie rozpoczęło się od upamiętnienia minutą ciszy zmarłego 24 kwietnia 2015 r. Profesora Władysława Bartoszewskiego, Fundatora i pierwszego przewodniczącego Rady Fundacji.

– Chciałbym Państwa zapewnić, że będziemy kontynuowali działalność w duchu i stylu Profesora Władysława Bartoszewskiego. Pracom Fundacji przyświecają dwa elementy. Z jednej strony jest to pewna idea, a wielkości tej idei chyba wszyscy jesteśmy świadomi. Drugi ważny element to wiarygodność. Dlatego też nie zmienią się styl i tryb pracy Fundacji Auschwitz-Birkenau. Cały czas niezwykle ważne są dla nas transparentność i wiarygodność naszych działań - powiedział przewodniczący Rady Fundacji Marek Zając.

Podczas posiedzenia członkowie komitetu zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej Fundacji oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2014. – W chwili obecnej deklaracje finansowe wynoszą ok. 113 milionów z planowanych 120 milionów euro, natomiast na kontach Fundacji znajduje się już ok. 90 milionów euro – powiedział dr Piotr M.A. Cywiński, prezes i współtwórca Fundacji.

Dyrektor generalny Fundacji, Jacek Kastelaniec mówił również o planach działalności w najbliższej przyszłości. Prace Fundacji mają się skupić na domknięciu Kapitału Żelaznego, przede wszystkim poprzez pozyskaniu kolejnych donatorów indywidualnych, Filarów Pamięci. Kastelaniec, jeden ze współtwórców Fundacji, podziękował również członkom Komitetu Międzynarodowego za wieloletnią współpracy i poinformował, że jego misja w Fundacji dobiega końca. Od 1 listopada 2015 r. dyrektorem generalnym Fundacji będzie Anna Miszewska.

– Jestem bardzo wdzięczna Radzie Fundacji za zaufanie, a Jackowi Kastelańcowi za wspólnie przepracowane lata i za to, jak wiele mogłam się od niego nauczyć - mówiła Anna Miszewska. Zostawia on po sobie znakomicie funkcjonującą instytucję, z bardzo dobrym i zgranym zespołem. Jestem pewna, że podołamy czekającym nas wyzwaniom i że Fundacja, jak do tej pory, będzie się rozwijać – podkreśliła Miszewska.

Podczas posiedzenia przedstawiono również prezentację podsumowującą stan prac konserwatorskich prowadzonych w Miejscu Pamięci Auschwitz w ramach Globalnego Planu Konserwacji – wieloletniego programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz finansowanego ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau. W tym roku kwota wsparcia szacowana jest na 6,4 mln złotych.

W ostatnim czasie projekty prowadzone przez Globalny Plan Konserwacji zostały poddane szczegółowemu audytowi za rok 2014. Objął on realizację postanowień umowy między Fundacją a Muzeum, procedury finansowo-księgowe, stosowane procedury kontroli oraz poprawność kwalifikowania wydatków. Audyt potwierdził prawidłowość realizacji projektów w powyższych obszarach (opinia z audytu).

W tej chwili ze środków przekazanych przez Fundację realizowanych jest 7 dużych projektów. – Są to m.in. bezprecedensowe w skali światowych doświadczeń konserwatorskich prace przy pierwszych barakach murowanych na historycznym terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau, a także prace związane z regulacją stosunków wodnych na tym terenie – mówił Rafał Pióro, zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz i członek zarządu Fundacji.

Oprócz tego realizowane są wielopłaszczyznowe badania mające na celu zebranie danych potrzebnych do opracowywania szczegółowych programów konserwatorskich, a także modernizacja jednego z magazynów Zbiorów, w którym przechowywane są poobozowe tekstylia.

W 5. posiedzeniu Komitetu Międzynarodowego wzięli udział nowi przedstawiciele państw-darczyńców: ambasador Irlandii w Polsce Gerard Keown, ambasador Słowacji w Polsce Dušan Krištofík oraz ambasador Włoch w Polsce Alessandro De Pedys.