8 czerwca 2016 r. w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zadaniem komisji jest doradzanie zarządowi Fundacji w sprawach związanych z majątkiem, kontrola jego działań, a także opracowywanie założeń strategii inwestowania środków zgromadzonych na Kapitale Wieczystym.

W Komisji zasiada międzynarodowe grono ekspertów, bankowcy, finansiści, ekonomiści i audytorzy:  Józef Wancer – przewodniczący oraz Alfred Finz, Włodzimierz Grudziński, Peter Hommelhoff, Antoni F. Reczek, Ekkehard Thiesler oraz Claude Trink. Podstawowymi zasadami prac Komisji jest bezpieczeństwo zgromadzonych przez Fundację środków, a także pełna transparentność działań.

– Bardzo się cieszę, że członkowie Komisji po raz pierwszy spotkali się w Miejscu Pamięci, aby zobaczyć w praktyce, na czym polega misja Fundacji i w jaki sposób prowadzone są prace konserwatorskie finansowane ze środków wypracowywanych m.in. dzięki ich wiedzy i doświadczeniu. Zadawali wiele pytań i byli oni pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu zespołu Muzeum, ale też poruszeni skalą zadania zachowania autentyzmu poobozowych pozostałości – powiedziała Anna Miszewska, dyrektor generalna Fundacji.

Członkowie Komisji podczas wizyty w Miejscu Pamięci zobaczyli m.in. Pracownie Konserwatorskie Muzeum, po których oprowadzała ich szefowa zespołu Globalnego Planu Konserwacji Anna Łopuska oraz kierująca pracowniami Aleksandra Papis. Mogli oni zobaczyć m.in. proces konserwacji bucików dziecięcych, dokumentów archiwalnych, a także puszek po cyklonie B. Następnie udali się na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie trwa konserwacja dwóch murowanych baraków finansowana ze środków Fundacji.

– Uświadamianie ludziom ogromu pracy konserwatorów jest bardzo istotne, bowiem ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele wysiłku potrzeba, aby zachować autentyzm tego historycznego miejsca – powiedział przewodniczący Komisji Józef Wancer, który pogratulował zespołowi konserwatorów Miejsca Pamięci efektów ich pracy.

W barakach murowanych Komisja mogła zobaczyć, jak działa nowy cyfrowy system dokumentacji konserwatorskiej wykorzystujący fotogrametrię oraz fotografię panoramiczną, dzięki któremu można zapisywać wszystkie dane dotyczące prac, wyniki badań, a także rezultaty kolejnych etapów procesu konserwacji. – Przy tak dokładnej dokumentacji następnym pokoleniom konserwatorów będzie znacznie łatwiej pracować – powiedział członek Komisji Włodzimierz Grudziński.

W tej chwili na kontach Fundacji jest już 98 milionów euro, natomiast 112 milionów to łączna suma wpłat i deklaracji. Fundację wsparło do tej pory 36 państw oraz dziewięć  tzw. Filarów Pamięci, na które składają się dotacje od filantropów. W tym roku na prace konserwatorskie Fundacja przeznaczy ponad 8 mln złotych.