20 czerwca w siedzibie kancelarii Weil, Gotshal & Manges w Warszawie obradowała Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau. Głównym zadaniem Fundacji jest finansowanie konserwacji autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Do tej pory Kapitał Wieczysty zarządzany przez Fundację wsparło 36 państw. W ramach kampanii „18 Filarów Pamięci” dziewięcioro darczyńców indywidualnych wsparło Fundację kwotą po 1 milionie euro. W sumie deklaracje finansowe wynoszą ok. 112 milionów z planowanych 120 milionów euro. W samym 2015 r. Fundacja otrzymała łącznie niemal 30 mln euro od krajów i darczyńców indywidualnych z całego świata. Obecnie Kapitał Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau sięga 100 milionów euro (ponad 400 milionów złotych) i jest jednym z największych w Polsce. 

– W 2015 do Funduszu dołączyła Republika Włoska z 1 mln euro oraz Królestwo Hiszpanii ze 100 tys. euro. Natomiast Turcja, Irlandia oraz Norwegia podjęły decyzję o powiększeniu swoich deklaracji wpłat. Prowadzimy również rozmowy z kilkoma nowymi krajami. Należy dodać, że największy donator Fundacji, Republika Federalna Niemiec, dokonała w 2015 r. ostatniej wpłaty do Kapitału Wieczystego – łącznie jest to 60 mln euro – powiedziała dyrektor generalna Fundacji Anna Miszewska.

– Dzięki działalności Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation w Stanach Zjednoczonych do Fundacji w ubiegłym roku dołączyły dwa zbiorowe „Filary Pamięci”, których liderami są Przyjaciele United Holocaust Memorial Museum oraz Ulrika i Joel Citron – dodała Anna Miszewska

Od czterech lat zyski z Kapitału Wieczystego finansują prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. W 2015 r. kwota wsparcia wyniosła 6,4 mln złotych, natomiast szacunki na rok 2016 to ok. 8 mln złotych milionów złotych przeznaczonych na konserwację. Główny nacisk położony jest na zabezpieczenie 45 baraków murowanych znajdujących się na terenie byłego obozu Birkenau.

– W 2016 r. zakończyliśmy kilkuletni projekt badawczy, skupiony na siedmiu zagadnieniach, związany m.in. z opracowaniem metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji historycznych baraków na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.  W ramach projektu udało się np. opracować metodę prostowania zniekształconych ścian baraków murowanych, co pozwoli zachować  ich autentyczność i poprawi statykę obiektów – powiedział Rafał Pióro, wiceprezes Zarządu Fundacji i zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz odpowiedzialny za konserwację.

– Jednym z najważniejszych trwających projektów jest konserwacja baraków murowanych nr 7 i 8 na terenie odcinka BIb byłego obozu Birkenau. Część wyposażenia, m.in. drewniane prycze i posadzki, zostały już oznaczone, bezpiecznie zdemontowane i przeniesione do pracowni konserwatorskich po to, aby można było wykonać inne prace związane z samą konstrukcją baraków. Wstępnie zabezpieczono również warstwy malarskie i tynki. Już niedługo oba budynki zostaną przykryte specjalnymi namiotami po to, abyśmy byli w stanie bezpiecznie i w stabilnych warunkach zdemontować konstrukcję dachów i przystąpić do wzmacniania  fundamentów i prostowania ścian – dodał Rafał Pióro.

Pokazał on również w jaki sposób wykorzystywany jest nowy cyfrowy system dokumentacji konserwatorskiej wykorzystujący fotografię panoramiczną, dzięki któremu można zapisywać wszelkie dane dotyczące prowadzonych prac, wyniki badań. – W tej chwili przygotowujemy się do konserwacji czterech kolejnych budynków murowanych znajdujących się na odcinku BI. Są to barak więźniarski, łaźnia, kuchnia i latryna. Opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz programy prac konserwatorskich – powiedział dyrektor Pióro.

Wśród rozpoczętych w ostatnim czasie projektów konserwatorskich finansowanych ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau są m.in. konserwacja i zabezpieczenie ścian rozbieralni w ruinach komory gazowej i krematorium III na terenie Birkenau, konserwacja puszek po Cyklonie B, konserwacja listów obozowych i planów z zespołu Zentralbauleitung, czy też badania stanu zachowania artystycznych obiektów na podłożu papierowym. Kontynuowana jest także modernizacja magazynu do przechowywania tekstyliów.           

Członkowie Rady zatwierdzili podczas posiedzenia raport merytoryczny prac Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za 2015 r., a także roczne plany działań i plany finansowe. Udzielili również absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku ubiegłym. Na posiedzeniu przedstawiono wyniki zewnętrznego audytu za 2015 r. przeprowadzonego przez firmę KPMG, która po raz kolejny nie stwierdziła jakichkolwiek zastrzeżeń w sprawozdaniach finansowych przedstawionych przez Fundację.

DO ŚCIĄGNIECIA (pliki PDF)

• Audyt i sprawozdanie finansowe Fundacji za 2015 r.

• Raport merytoryczny Fundacji za 2015 r.