Przedstawiciele państw-darczyńców wpierających Kapitał Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau spotkali się 28 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie na 6. posiedzeniu Komitetu Międzynarodowego Fundacji. W posiedzeniu wzięła także udział szefowa KPRM minister Beata Kempa, jak również członkowie Zarządu oraz pracownicy Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Rolą komitetu jest zapewnienie państwom pełnego dostępu do informacji dotyczących finansów i działań Fundacji. Komitet pełni też funkcję doradczą i opiniującą. W jego skład wchodzą osoby rekomendowane przez poszczególne państwa.

– Zgromadzony Fundusz o tak międzynarodowej proweniencji jest unikatem w skali świata zabytków. Ale też zabytek, o którego troska nas tu zgromadziła, jest unikatowy. Z tego względu bardzo budującym jest szeroka odpowiedź tak wielu krajów na apel Rzeczpospolitej Polskiej, aby razem spróbować podołać niszczącemu wpływowi czasu. Samo to zespolenie naszych wysiłków jest niezwykle wymowne i stanowi wielką wartość – powiedziała minister Beata Kempa.

– Dziś, w tak szybko zmieniającym się świecie: trudnym, złożonym, często skłóconym, są pewne fundamentalne prawdy o człowieku, które nadal potrafią łączyć. To, że wśród tych prawd złączyła nas troska o pozostałości byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau stanowi dla mnie jasny sygnał o zupełnie fundamentalnym znaczeniu tego Miejsca dla świata – podkreśliła.

Rozpoczynając posiedzenie, przewodniczący Rady Fundacji Marek Zając podkreślił symboliczne znaczenie tej międzynarodowej współpracy. – Życia ofiarom Auschwitz-Birkenau, życia ofiarom ludobójstwa z czasów II wojny światowej już nie przywrócimy. Możemy jednak wciąż przeciwstawić się jednemu zamiarowi sprawców. Zagłada miała mieć charakter totalny. Chodziło nie tylko o zamordowanie ludzi, ale także o wymazanie wszelkiego śladu o nich samych, ale również o samym procesie zabijania. I ten zamiar sprawców możemy jeszcze powstrzymać i powstrzymujemy przez naszą wspólną działalność w ramach Fundacji Auschwitz-Birkenau. Dlatego bardzo proszę o przekazanie podziękowań swoim rządom, a przede wszystkim swoim obywatelom – powiedział.

Podczas posiedzenia członkowie komitetu zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej Fundacji, a także sprawozdaniem finansowym oraz audytem za rok 2015. – Podstawą działalności Fundacji jest pełna transparentność działań. Dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do naszych corocznych spotkań, podczas których informujemy o wszystkich aspektach działania Fundacji. Przejrzystość naszego działania buduje wiarygodność Fundacji – powiedział dr Piotr M. A. Cywiński, prezes Fundacji.

Deklaracje finansowe wynoszą obecnie ok. 113 milionów z planowanych 120 milionów euro, natomiast na kontach Fundacji znajduje się już ponad 101 milionów euro. – W 2015 roku do grona darczyńców Fundacji dołączyły dwa kraje: Hiszpania i Włochy, natomiast trzy kraje zdecydowały się na podniesienie swojego wkładu: Turcja, Irlandia i Norwegia. Natomiast indywidualni darczyńcy utworzyli już 9 Filarów Pamięci, każdy o wysokości miliona euro – powiedziała dyrektor generalna Fundacji Anna Miszewska, podsumowując działalność Fundacji w ostatnim okresie.

– Zbliżamy się już do domknięcia Kapitału Wieczystego wysokości 120 milionów euro. Suma ta była szacowana wiele lat temu, w znacznie lepszej sytuacji ekonomicznej, kiedy realne było uzyskiwanie ok. 5-procentowego zysku z inwestycji. Dziś warunki są już inne i być może w przyszłości trzeba będzie zastanowić się nad nowym oszacowaniem sumy Kapitału po to, abyśmy w przyszłości, w innych realiach finansowych, mogli w sposób pełny prowadzić prace konserwatorskie służące zachowaniu autentyzmu Miejsca Pamięci Auschwitz dla przyszłych pokoleń – podkreślił Piotr Cywiński.

Podczas posiedzenia zastępca dyrektora Muzeum i wiceprezes Fundacji Rafał Pióro oraz szefowa Globalnego Planu Konserwacji Anna Łopuska podsumowali stan prac konserwatorskich prowadzonych w Miejscu Pamięci Auschwitz finansowanych ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau. W tym roku kwota wsparcia szacowana jest na 8 mln złotych.

– W tym roku zakończyliśmy trzy projekty: badania konserwatorskie na odcinku BI byłego obozu Birkenau, prace przygotowawcze do konserwacji baraków murowanych oraz projekt dotyczący baraków drewnianych, m.in. konserwację połowy baraku z Birkenau, który kilka lat temu powrócił z wypożyczenia z Waszyngtonu – powiedziała Anna Łopuska.

– Cały czas trwa nasz największy projekt – konserwacja dwóch baraków murowanych na terenie Birkenau. Historyczne obiekty zostały właśnie przykryte specjalnymi halami namiotowymi, dzięki czemu już niedługo będziemy mogli przystąpić do rozebrania konstrukcji dachowej oraz do bardzo skomplikowanego i pionierskiego procesu prostowania ścian baraków. Rozpoczęliśmy natomiast prace przy zabezpieczeniu ściany ruin rozbieralni komory gazowej i krematorium III na terenie Auschwitz II-Birkenau, a także projekt konserwacji wybranych dokumentów, m.in. listów więźniarskich oraz autentycznych obiektów poobozowych, m.in. 100 waliz i 15 puszek po cyklonie B – dodała Łopuska.

– Dzięki prowadzonej konserwacji wiemy także znacznie więcej o samych obiektach, terenie byłego obozu, ale także o ofiarach Auschwitz. Bowiem zabezpieczeniu poddajemy przedmioty, na których cały czas odnajdujemy ślady konkretnych ludzi, którzy trafili do obozu. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu cały czas poznajemy historię tego miejsca poprzez losy indywidualnych osób – podkreślił Rafał Pióro.

W 6. posiedzeniu Komitetu Międzynarodowego wzięli udział nowi przedstawiciele państw-darczyńców: ambasador Księstwa Monako Isabelle Berro Amadei, ambasador Kanady Stephen de Boer, ambasador Królestwa Niderlandów Ronald van Dartel, przedstawiciel Wielkiej Brytanii Sir Eric Pickles, ambasador Turcji Tunc Ugdul oraz ambasador Australii Paul Wojciechowski.