Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau obradowała 19 czerwca w Warszawie. Podczas posiedzenia przedłużona została kadencja Zbigniewa Nosowskiego oraz Marka Zająca, który ponownie został wybrany przewodniczącym Rady.

– Do tej pory Kapitał Wieczysty zarządzany przez Fundację wsparło 36 państw. Natomiast w ramach kampanii „18 Filarów Pamięci” dziewięcioro darczyńców indywidualnych wsparło Fundację kwotą po 1 milionie euro. W sumie deklaracje finansowe wynoszą ok. 112 milionów z planowanych 120 milionów euro. Obecnie majątek Fundacji Auschwitz-Birkenau sięgają ponad 470 milionów złotych i jest jednym z największych w Polsce, a - co dla międzynarodowej wiarygodności tego projektu jest niezwykle istotne - działalność Fundacji jest skrupulatnie audytowana, ale też w pełni transparentna – powiedział przewodniczący Rady Marek Zając.

Jak podkreślił prezes i współzałożyciel Fundacji dr Piotr M. A. Cywiński, Fundacja jest już bardzo blisko osiągnięcia zakładanego celu - 120 milionów euro, a projekt poszukiwania darczyńców indywidualnych na kontynencie amerykańskim daje duże perspektywy na przyszłość. – Niezwykle ważne jest to, że z inicjatywy Ronalda S. Laudera powstał w Nowym Jorku Auschwitz-Birkenau Foundation Committee, w którym zasiadają dotychczasowi darczyńcy Fundacji. Dzięki swojemu zaangażowaniu i zrozumieniu dla misji Fundacji będą oni zapraszać do swojego grona kolejne zainteresowane osoby. Komitet w USA ma pomóc w budowie Kapitału Wieczystego wśród darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych – powiedział Piotr Cywiński. Jak dodał, swój wkład do Kapitału powiększyła Irlandia, a cały czas prowadzone są również rozmowy z kilkoma krajami w sprawie przystąpienia do projektu.

Od pięciu lat zyski z Kapitału Wieczystego Fundacji finansują prace konserwatorskie w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. – W 2016 r. na konserwację w Miejscu Pamięci Fundacja przeznaczyła 8 mln złotych. Szacunki na rok 2017 to ok. 11 milionów złotych, które będą do dyspozycji Globalnego Planu Konserwacji w Muzeum Auschwitz. Do tej pory na konserwację w Muzeum Auschwitz Fundacja przekazała ok. 15 milionów złotych – powiedziała Anna Miszewska, dyrektor generalna Fundacji.

Wśród trwających projektów konserwatorskich finansowanych ze środków Fundacji największym i najważniejszym jest konserwacja baraków murowanych 7 i 8 znajdujących się na terenie odcinka BIb byłego obozu Birkenau. – W ubiegłym roku nad dwoma konserwowanymi barakami ustawiono hale namiotowe, które pozwoliły nam na ich osłonięcie dwóch baraków i zabezpieczenie ich przed warunkami zewnętrznymi podczas demontażu dachówek. Dało nam to możliwość konserwacji więźby dachowej. Wzmocniono także fundamenty bardzo słabych konstrukcyjnie ścia, a już w niedalekiej przyszłości przystąpimy do prostowania ścian baraków metodą, która została już opracowana i przetestowana – powiedział Rafał Pióro, wiceprezes Zarządu Fundacji i zastępca dyrektora Muzeum Auschwitz odpowiedzialny za konserwację.

– Przygotowujemy się w tej chwili do konserwacji kolejnych czterech baraków z terenu odcinka BIb: łaźni, kuchni, jednej z latryn oraz kolejnego baraku więźniarskiemu. Wykonano już dokumentację projektową. Po doświadczeniach zdobytych przy trwającym projekcie przez nasz zespół konserwatorski, niektóre z tych projektów będą już mogły być realizowane przez firmy zewnętrzne, gdyż możemy już bardzo dokładnie pokazać to, w jaki sposób w odpowiedni sposób podchodzić do konserwacji tych szczególnych obiektów – dodał Rafał Pióro.

Finansowanie przez Fundację pozwoliło także na realizację konserwacji i zabezpieczenia północnej ściany rozbieralni komory gazowej i krermatorium III w Birkenau, konserwacji dwóch baraków drewnianych, modernizacji magazynu na obiekty tekstylne ze Zbiorów Muzeum, a także konserwacji tałesów należących do ofiar Auschwitz. W 2016 r. zakonserwowano także 1675 obiektów z Archiwum i Zbiorów: 724 listy obozowe, 65 planów pochodzących z Zentralbauleitung (Centralne Biuro Budowlane SS), 100 waliz oraz 15 puszek po Cyklonie B.

– Jak widać, w ramach Globalnego Planu Konserwacji staramy zajmować się jak największą liczbą różnorodnych obiektów i wszystkimi materiałami po to, aby sukcesywnie opracowywać nowoczesne metody konserwacji dla wszystkich autentycznych pozostałości po obozie Auschwitz, które będą także służyć w przyszłości kolejnym pokoleniom konserwatorów – podkreślił Rafał Pióro.

Członkowie Rady zatwierdzili podczas posiedzenia raport merytoryczny prac Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za 2016 r., a także roczne plany działań i plany finansowe. Udzielili również absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku ubiegłym. Na posiedzeniu przedstawiono wyniki zewnętrznego audytu za 2016 r. przeprowadzonego przez firmę KPMG, która po raz kolejny nie stwierdziła jakichkolwiek zastrzeżeń w sprawozdaniach finansowych przedstawionych przez Fundację. 

DO ŚCIĄGNIECIA (pliki PDF)

• Audyt i sprawozdanie finansowe Fundacji za 2016 r.

• Raport merytoryczny Fundacji za 2016 r.