Bankowiec i finansista a z wykształcenia inżynier. Doświadczony manager zarządzający przez ponad 20 lat aktywami w instytucjach finansowych (banki, fundusze inwestycyjne). 

Od 2016 r. doradca Fundacji a od września 2018 r. przejął obowiązki Dyrektora Finansowego. Odpowiada za zarządzanie portfelem wieczystym Fundacji oraz za zapewnienie płynności niezbędnej do finansowania prac konserwatorskich.